Rybářské mapy

Moderně pojaté mapy vycházejí z GPS souřadnic všech revírů. Zobrazují všechny rybářské revíry Českého rybářského svazu (ČRS), Moravského rybářského svazu (MRS) a soukromé revíry.

V rybářských mapách  jsou zakresleny a v soupisu jsou přehledně popsány všechny revíry, části revírů a podrevíry (PR), kde lze provozovat sportovní rybolov. Lovit ryby na revírech Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS) mohou pouze držitelé platného rybářského lístku, odpovídajícího rybářského vybavení a platné povolenky, vydané uživatelem revíru. Na většině svazových revírů s výjímkou níže uvedených platí celorepubliková povolenka (na revírech ČRS a MRS), celosvazová povolenka ČRS a nebo územní povolenka jednotlivého územního svazu (aktuální ceník rybářských lístků a povolenek: www.rybsvaz.cz, www.mrsbrno.cz). Každý rybář musí kromě zakoupené povolenky dodržovat rybářský řád, ustanovení ČRS (MRS) doplňující rybářský řád a výjimky z předpisů o rybářství u jednotlivých rybářských revírů.

Podle barevného zvýraznění revíru poznáte, zda v "svazovém" revíru platí mimopstruhová nebo pstruhová povolenka nebo zda jde o chovný revír (chovný úsek, chráněná rybí oblast nebo zákaz rybolovu), kde je rybolov zakázán nebo zda jde o soukromý rybářský revír (mimopstruhový, pstruhový) či soukromý rybník.

V mapách i soupisech jsou uvedeny také revíry místního významu (RMV) – revíry nebo jejich části – smí provozovat rybolov pouze členové té místní organizace (MO), která na tomto revíru hospodaří. Ve Východočeském územním svazu mají podobný charakter revíry – malá voda (MV) a v územním svazu pro Severní Moravu a Slezsko – revír s omezenou docházkou (ROD). Méně přehledné nebo hustě zaplněné rybářské oblasti jsou navíc uvedeny v detailnějším výřezu (většinou v měřítku 1:150 000).

V soupisech revírů (v textové části) je uvedena většina údajů o každém revíru (číslo, název, číslo hledacího čtverce, MO či vlastník nebo hospodář na revíru, poprvé GPS souřadnic, délka a plocha revíru a nejčastěji lovené druhy ryb). Pod zvýrazněným nadpisem je stručný popis celého revíru. Ostatní údaje – rybářský řád, zvláštní ustanovení ČRS (MRS) a vyhlášky (zákony) upravující režim  nejsou na mapě, ale najdete je v každoročně aktualizovaném „Soupisu revírů a rybářském řádu“ ČRS (MRS), který je přiložen ke každé povolence.

Ukázka textu rybářské mapy Střední Čechy

Na soukromých (nesvazových) rybářských revírech (mimopstruhových, pstruhových či na soukromých rybnících) neplatí územní, celosvazové ani celorepublikové povolenky. Na tyto revíry vydávají samostané povolenky majitelé nebo správci revírů, kteří nespadají pod působnost ČRS (MRS). Pro získání povolenky rybář většinou nemusí být členem ČRS (MRS) a dokonce ani nemusí vlastnit rybářský lístek. Pro bližší informace slouží uvedení www stránek těchto revírů.

Pstruhové a mimopstruhové revíry ČRS a MRS pro zpracování všech rybářských map a atlasu nám průběžně poskytují:

Český rybářský svaz (ČRS)   a
Moravský rybářský svaz Brno (MRS)